Z obiskom te strani se strinjate z uporabo piskotkov Kliknite sem...

Angelos

Mi se vedno nahajamo v njegovi prisotnosti, kajti v njegovem sistemu ni kraja, kjer njega ne bi bilo; in vse, kar obstoja, je del njega. Na zelo poseben način mu pripada tudi teh Sedem Duhov, njegovih manifestacij, skoraj njegovih lastnosti – njegovih centrov, skozi katere se izliva njegova Moč. Namig lahko zaznamo po imenih, ki so jim jih pripisali judje.

Prvi je vedno Mihael, “tvoj Princ”, kakor ga imenujejo; in to ime pomeni “Moč Boga”, ali kakor to včasih tolmačijo, “tisti, ki je po moči kot Bog”. ‘El’ v hebrejščini pomeni Bog; besedo najdemo v Beth-el, kar pomeni “Hiša Boga”; in ‘Elohim’ je beseda, ki se uporablja za “Boga” v prvem verzu Biblije. Ta beseda ‘El’ se pojavlja kot zaključek imena vsakega od Sedmih Duhov. Gabriel pomeni “Vsevednost Boga”; včasih pa ga imenujejo Heroj Boga. Povezan je s planetom Merkurjem, kot je Mihael z Marsom. Rafael pomeni “Ozdravljajoča Moč Boga” in je povezan s Soncem, ki je darovalec zdravja na fizični ravni. Uriel je “Luč ali Ogenj Boga”. Zadkiel je “Dobrotljivost Boga”, povezan pa je s planetom Jupitrom. Druga dva Arhangela sta po navadi Kamuel in Jofiel, vendar pa ne poznam njunega pomena ali njunih planetov.

 

Ye Watchers and ye Holy Ones,
Bright Seraphs, Cherubim and Thrones,
Raise the glad strain, Alleluya!

Vi Opazovalci in vi Sveti,
Svetleči Serafi, Kerubi in Prestoli,
Vzdignite se v tem radostnem delu, aleluja!

Cry out Dominions, Princedoms, Powers,
Virtues, Archangels, Angels’ choirs,
Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya,

Vzkliknite Gospostva, Kneževstva, Moči
Kreposti, Arhangeli, Angelski zbori,
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja,

O higher than the Cherubim,
More glorious than the Seraphim,
Lead their praises, Alleluya!

Višji od Kerubov,
Bolj slaven od Serafov,
Vodi njihove hvalnice, aleluja!

Thou bearer of the eternal Word,
Most gracious, magnify the Lord,
Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya.

Ti, nosilec večne Besede,
Najbolj milosten, poveličuj Gospoda,
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.

Respond, ye souls in endless rest,
Ye Patriarchs and Prophets blest,
Alleluya, Alleluya.

Odzovte se, ve duše v večnem snu,
Vi patriarhi in preroki blaženi,
Aleluja, aleluja.

Ye Holy Twelve, ye Martyrs strong,
All saints triumphant, raise the song
Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya.

Vas svetih dvanajst, vi mučeniki neomajni,
Vsi svetniki zmagoviti, povzdignite to pesem
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja,

O friends, in gladness let us sing,
Supernal anthems echoing,
Alleluya, Alleluya.

O prijatelji, radostno pojoč,
Božanske himne odmevajoč,
Aleluja, aleluja.

To God the Father, God the Son,
And God the Spirit, Three in One,
Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya.

Bog Oče in Bog Sin
in Bog Duh, vsi skupaj – tro-edin
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.

Ta slavnostna himna je dragoceno orodje za povezovanje s svetimi angeli. Prvi verz nas usmeri na tista vzvišena bitja, ki vodijo 9 redov angelskih hierarhij. Če ta verz zapojemo z vedenjem, spoznanjem in močjo, se bomo prav gotovo povezali z njimi. Potem nam bodo angeli pri našem delu pomagali. Misel izza drugega verza nas popelje iznad 9 hierarhij angelov. Tretji  verz nas vzdigne v prisotnost blagoslovljene skupnosti Svetih, četrti verz pa združi Svete, angele in ljudi v čaščenju Svete trojice.

Vsaka meditacija o ritualu, ki jo naredimo z namenom priprave na ritual, je za človeka zelo dragocena. S tako pripravljalno meditacijo lahko odkrijemo resničnost izza besed.

Stik z angelsko zavestjo je privilegij neskončne vrednosti. Sodelovanje z angeli napravi vse, kar počnemo v materialnem in duhovnem svetu veliko bolj vitalno in močno, kot bi bilo sicer.
Neki jasnovidec je opazoval, kaj se dogaja med petjem te himne na višjih ravneh bivanja.
»Med petjem prvih dveh verzov se je kongregacija povezala s predstavniki velikih redov angelov, ki jih je pritegnilo naše delo. Oni so usmerili svojo pozornost na nas. Kolikor se je le dalo, so zlili njihovo zavest z našo.  Med petjem tretjega verza pa so angeli, ki so z nami sodelovali in peli, odtegnili pozornost od nas in obmolčali ter se priklonili v najglobljem spoštovanju do članov Velikega Belega Bratstva, kateremu je tretji verz namenjen. Atmosfera v cerkvi se je docela spremenila. V četrtem verzu je celotna moč, ki jo je invocirala himna v mogočnem barvitem toku združenega čaščenja ljudi in angelov, švignila kvišku,  k trem osebam svete trojice, k prestolu Gospodovem, na katerega je naslovljena. Gospod se je odzval in nas vse blagoslovil.«

Razširiti ‘moramo’ svojo zavest in se zavedati Boga v nas samih. Angeli nikoli niso zgubili te samozavesti o samih sebi kot božjih bitjih. Angeli so eno z vsem, kar živi. Angelska bitja so enotna in imajo poenotene ideale, misli in dejanja. Angeli svoje volje in znanja in ljubezni tako močno stapljajo, da so skoraj podobni eni sami skupinski duši.

Človek ima zavest ločenosti, katero mora na duhovni poti nujno preseči. Ločenost je iluzija. Ločenost pripada svetu senc, enost svetu luči.

Maša je skupinsko delo. Po navadi pa smo v maši predvsem v lastni individualni zavesti. Angel, ki usmerja mašo, nas skuša uglasiti na skupno frekvenco. Ta angel razširi svojo avro okoli vseh, ki prisostvujejo maši.  Ločene tokove energij spelje skupaj in jih zlije v en sam tok energije. Duhovnik mora doživljati podobno potrebo, tako da je določen del njegove pozornosti in moči odtegnjen od drugega dela, ki ga opravlja med mašo. Tako lahko duhovnik za nas naredi tisto, kar bi morali biti sposobni storiti sami – ločene tokove energij speljati skupaj.

Mi pa lahko pri tem pomagamo. Najprej se skušajmo povezati med seboj, nato z duhovniki in ministranti in nato z angeli. Tako na koncu tvorimo eno enoto, en živ organizem, ki je predan služenju Gospodu in se bo na koncu zlil v eno z Njim. Ta dogodek – ZLITJE – je temeljna in osnovna potreba, vsakega dela v življenju cerkve. Z vidika zavesti moramo priti bližje drug k drugemu, zato da bomo ustvarili en sam velik tok moči, ki bo tekel navzgor k Bogu in služil kot popoln kelih za sprejem in porazdelitev duhovnih energij in blagoslovov, ki jih Gospod pošlje v odgovor na delo v cerkvi.

Če se bomo potrudili uglasiti in zliti svojo zavest z zavestjo angelov, se bomo od njih lahko veliko naučili. Odnos angelov do našega Gospoda in Zakramenta je poln najglobljega spoštovanja, ponižnosti in popolne samopozabe v prisotnosti nadzemeljske slave. V vsakem dejanju angela je nepredstavljivo spoštovanje.  Angel vse, kar naredi, prežame s svetostjo, lepoto in s tisto vrsto duhovnosti, ki je ne moremo opredeliti, pa je tako značilna za angele.

Globoko spoštovanje angelov je tako v njihovem delu kot v njihovem življenju spojeno z radostjo. Ali smo ljudje tudi tako radostni in spoštljivi kot naši angelski bratje-sestre? Tako zlahka pozabimo, da so vsi ljudje po naravi božanski. A angeli ne pozabijo. Ne glede na  to, ali delajo in pomagajo pri maši ali se ukvarjajo z rastjo cvetlic, vedno izžarevajo globoko spoštovanje do boga znotraj bitja, s katerim so.