Z obiskom te strani se strinjate z uporabo piskotkov Kliknite sem...

Tekst Svete Maše in Kako jasnovidec vidi mašo

Najprej vam prikazujemo tekst sv. maše (pdf) na koncu pod točko 2. pa še kako jasnovidec vidi mašo.

1. Tekst svete maše

MASA-17-01-10

2. Kako jasnovidec vidi mašo

Ko škof posveti nekoga v duhovnika, ga za angelski svet naredi vidnega, prepoznavnega. Angeli v njem vidijo sodelavca z vtisnjenim certifikatom na čelu v obliki belega sijočega križa. Če škof ve ali ne ve – med posvetitvijo spreminja energetsko telo posvečenca. Samo posvečeni z apostolskim nasledstvom so sposobni izvršiti alkemični proces spreminjanja energetskega dvojnika kruha in vina v popolnoma novo snov, ki ima tako visoko vibracijo, da se njen vpliv vidi v avri še ves dan. Ali drugače rečeno – tisti kruh ima v sebi Kristusovo zavest.

Kristus je vedel, da se bodo nad človeštvo zgrnili oblaki materializma. Zato je uvedel nov ritual. Ritual, v katerem mora duhovnik le ponoviti protokol pa bodo na delu močne duhovne  sile. Leadbeater je zapisal, da zadnji vaški župnik v maši prikliče višje duhovne energije kot pa katerikoli svetnik, in to samo zaradi tega, ker ima apostolsko nasledstvo.
Duhovnik dela nezavedno z angeli, za razliko od njegovega egipčanskega brata, ki je z angeli delal zavestno.
Najprej angeli položijo mrežnata tla iz piramid. Potem se večkrat naredijo zidovi, ki se okrepijo s predanostjo ljudi in njihovimi jasnimi predstavami, kaj angeli sploh počnejo. Tako npr. pri Kyrie Eleyson šine v nebo modra puščica predanosti, energetski material pa se oblikuje v formo nekakšne mošeje, iz katere kupole štrli okrogel in koničast stolp. Potem pride do večjih čiščenj in postavljanj zaščite. Vrhunec se zgodi v preobrazbi materije vina in kruha v kri in telo Kristusovo. Kaj se zgodi? Veliko nadangelsko bitje – angel evharistije – dobesedno ponese energetski duplikat vina in kruha neposredno pred gospoda Bodhisatvo Maitreyo – Kristusa. Ta ga blagoslovi, uglasi na svojo frekvenco, s čimer dobesedno postaneta NJEGOVO telo in kri. Zato je hostija Kristus. Veliko je tudi blagoslovov, ki jih preko duhovnika izlivajo visoko razvita angelska bitja. Duhovnik z opravljanjem maše služi tudi kot kanal duhovnih energij za svojo neposredno okolico. V okolico izliva luč – luč duha, ki tudi počasi, zelo počasi duhovno prebuja ljudi.
Praznovanje Svete Evharistije je ritualna in zakramentna metoda prebujanja, pospeševanja in osvobajanja Božanske energije v vsaki živi obliki. Če je maša pravilno izvedena, ustvari najboljše (idealne) rezultate. To pomeni, da prikliče moči blagoslovljene Sv. Trojice, ki so skrite globoko v vsaki obliki – tako v duhovniku kot vernikih, ministrantih, vidni in nevidni kongregaciji ter angelih.
Iz človekove perspektive lahko mašo vidimo kot metodo meditacije, s pomočjo katere človek potuje vse bolj in bolj v zlitje z Bogom znotraj samega sebe. Predvsem z drugim vidikom Sv. Trojice – Sinom (2. žarek Ljubezni in Modrosti). Ta proces zbliževanja doživi svoj vrhunec, ko človek prejme obhajilo, v katerega se je utelesil Kristus in ga prežel (kruh in vino) s svojo zavestjo/energijo. Zato človek postane eno s Kristusom.
Vsakič, ko se opravi maša, se na naš svet skozi ta sveti ritual izlije ogromen tok duhovnih energij in blagoslovov. Vsako bitje, ki se ga dotakne ta siloviti priliv duhovnih energij, doživi majhno prebujenje božanske zavesti znotraj njega.
Kako se dosežejo zgoraj omenjeni trije rezultati – pospeševanja, zlitja in blagoslova? Na dva načina. Prvi je odzivanje trojstva duhovnih energij iz notranjosti vseh bitij v cerkvi in njeni okolici. Drugi pa je zunanji priliv duhovnih energij iz različnih virov. Energije pritečejo iz planetarnega logosa – predvsem od njegovega drugega vidika in od Gospoda Kristusa samega, kajti on je predstavnik drugega vidika ali aspekta Sv. Duha na Zemlji. Potem so tu še energije mašnikov, kongregacije, štirih elementov, angelov, itd. Vse te energije se stopijo v eno samo energijo, ki se izlije najprej na kongregacijo in potem na celoten svet.
Maša nam pomaga, da začnemo izražati veličastne energije, ki so v svetlečem Augoeidesu človeka. Tako bomo počasi pripotovali do stanja, v katerem ne bomo potrebovali zunanjih pomagal (rituala), ampak bomo našli Kristusa v sebi. Naš notranji Kristus nas bo obhajal s svojo hostijo vsak dan v nas samih.
Duhovno razvit mašnik, ki dela z vrhunsko izučenimi kleriki, nam lahko zelo pomaga s svojo lastno duhovno prebujenostjo. Tak mašnik nam lahko da neko začasno drugačno samozavedanje v višjih sferah s tem, da podeli svoje moči in razvoj z nami med samo mašo. Tako dobimo priložnost, da stopimo ven iz naše običajne zavesti in začasno živimo v zavesti višjega jaza. Iz te zavesti lahko boljše pomagamo pri ritualu maše. Tak mašnik lahko potegne duše vseh članov kongregacije v svojo dušo in tako omogoči vsem, da začasno stopijo v njegovo živo prebujeno duhovno samozavedanje.  Za vsakega člana kongregacije je to ogromna priložnost. Vsak ima med mašo svoje dolžnosti in v tem delovanju bi moral doseči popolno samopozabo. Dobro je, da vsak vernik stremi po tem, da doseže najvišjo možno stopnjo duhovnega razvoja.

CWL_LCC2

Angeli doživljajo vsako mašo, na katero pridejo, kot pospešitev svojega  duhovnega razvoja. Kako pa deluje maša na okolico cerkve? Dobrodejno deluje  na vsa bitja v radiju dveh kilometrov.
Že prej smo omenili rezervoar duhovne energije, iz katerega črpajo vse religije.  Prav tako mašnik prikliče tudi duhovne energije sedmih velikih Duhov pred Prestolom. Če je mašnik človek s prebujeno duhovno vizijo, je maša še bolj prekrasna. Ta moč pride skozi sedem žarkov v notranjih svetovih in skozi sedem sveč in križev v fizičnem svetu. Vsak izmed sedmih križev in sedmih sveč služi kot kanal za enega izmed žarkov.  Izučeni duhovnik prikliče moč vsakega žarka tako, da energija žarka šine in teče skozi posvečen kamen v sveči in skozi križ. Kaj stori energija žarka, ki priteče? V vsakem članu kongregacije okrepi isti žarek. Dodatno še veliki angeli, ki predstavljajo sedem duhov pred prestolom v angelskem svetu, pošljejo svoj blagoslov v mašo in v svet.
Štirje elementi so povezani z določenimi naravnimi duhovi in angeli. Med darovanjem mašnik prikliče sile štirih elementov skozi oltarni kamen, na katerem stoji kelih. Ta kamen je center oltarja.
V centru našega planeta je mogočen rezervoar solarne energije. Ta rezervoar lahko vidimo kot transformator za prenos energije iz sonca. Ta energija se manifestira na našem planetu. Duhovnik – teurg lahko zavestno prikliče te sile iz notranjosti Zemlje in s tem prikliče tudi veliki red angelov in naravnih duhov, ki so z njimi povezani.
Angeli nežno ljubijo ljudi in spoštujejo Kristusa, ki je učitelj tako ljudi kot angelov. Med mašo se nam angeli približajo in nam pomagajo prejemati in dajati Njegov blagoslov in Njegovo milino. Zahvalimo se jim, ker nam pomagajo med mašo in pozdravimo jih pred in po maši.
Naslednji velik tok energije, ki se izlije skozi mašo, je blagoslov velikega belega bratstva, še posebej Matere Božje in določenih Mojstrov Modrosti. Veliki v hipu odgovorijo na naše molitve med mašo.
Naslednji tok energije, ki je uporabljen med mašo, je emocionalna, mentalna in duhovna energija, ki jo ustvarijo in izžarijo prisotni na maši – inkarnirana in dezinkarnirana kongregacija, angeli, duhovniki in ministranti. Vse te majčkene tokove energij posameznikov Usmerjevalni angel v sodelovanju z duhovnikom stopi v en sam tok. Kajti to je učenje ritualista od Gospoda sedmega žarka: Notranje delo ni omejeno s tem, da duhovnik dela ritual – s fizičnimi aktivnostmi. Kajti resnični duhovnik razvije tehniko, da dela z energijami s pomočjo svojega višjega jaza, medtem ko je popolnoma prisoten na fizičnem nivoju in tu deluje 100%. To je ena izmed velikih sposobnosti, ki jih pridobimo na Poti sedmega žarka – ceremonialnega reda.
Ljubezen, predanost in inteligentno sodelovanje usposobljene kongregacije večkratno povečata moč maše. Moč priklicane energije med mašo je odvisna od tega, do kakšne mere so naštete kvalitete prisotne med kongregacijo. Neki minimum lepote in sijaja je prisoten ob vsaki maši. Za bolj podrobno sliko o energetskem dogajanju med mašo vam priporočamo knjigo C. W. Leadbeatra Science of sacraments.
Zanimivo je raziskovati še preostale sile, ki se jih uporablja pri maši. Vsak simbol in vsaka barva je kanal za določeno duhovno energijo. Fizični simbol je močno povezan z določeno energijo iznad fizičnega nivoja, prav tako kot je vsaka beseda povezana z določeno idejo. Ko uporabimo neko besedo, se manifestira njen pomen. Moč izza ideje se ob tem izlije na nas. Ko je simbol narejen in izpostavljen ritualnim namenom, se skozi njega manifestirajo duhovne energije, saj je simbol izraz teh energij na fizičnem nivoju. Ko pa simbole uporabljamo zavestno, tako kot med ritualom na neki način zaživijo in imajo še več energije.
Če mašnik naredi križ, le-ta prikliče ogromno količino duhovne energije, ki je take kvalitete in vrste, kakršen je bil namen njegovega uma ob gibih križa. Ko mašnik v zraku naredi simbol križa – v astralni in mentalni svet šine barven križ iz žareče luči. Ta križ je živo bitje, ki ga je naredil duhovnik.  To bitje lahko živi več ur ali celo dni. Ko škof naredi mimohod, pred in po maši in dela v zraku križe, za seboj pušča prelepo verigo živih bitij. Vsako  bitje žari energijo, ki se nahaja izza simbola križa – na višjih duhovnih ravneh. Če duhovnik s temi bitji-križi poveže še kakšno drugo bitje, npr. naravnega duha, potem lahko zelo podaljša življenjsko dobo tega bitja.
Sedaj se nam že svita, da je maša prelepo orodje za poduhovljanje sveta.
Ko duhovnik povzdiguje hostijo, se le-ta spremeni v eno samo lepoto, kar vidijo tudi tisti, ki so le rahlo jasnovidni. Hostija zažari in postane prelepa:  v sebi ima bleščečo, zlato Kristusovo energijo. Ko pojemo to energijo, postanemo eno s Kristusom. Do kakšne mere postanemo eno s Kristusom? Toliko, kolikor je Kristus v nas prebujen.
Kristus dela že cela stoletja skozi Njegovo Krščansko vero in izliva svoje življenje in ljubezen zato, da bi bili njegovi ljudje povzdignjeni tako, kot je bil povzdignjen že on. Počasi, počasi se človeštvo premika v čas, ko takšna zunanja pomagala, kot je maša, ne bodo več potrebna. Kristus je pomagal vsakemu posvečenemu do sedaj, da se je v njegovem srcu rodilo dete Kristus (1. iniciacija). Kristus pomaga, dokler dete ne odraste v odraslega Kristusa (5. iniciacija). Potem bo Kristus s svojimi deli pomagal Stvarniku vseh svetov ustvariti zadnjo raso – raso Odrešenikov ljudi.