a

1. Skoraj polovica klerikov SKC aktivno izvaja Tečaj Čudežev. Smatramo, da je naša gnoza nezlomljivo povezana s TČ.

2. Naši škofje vodijo mednarodno gibanje Young Rite. Podeljujejo tudi posvečenja v duhovnike in škofe za to primernim vernikom.

3. Ob četrtkih v Ljubljani poteka skupinsko duhovno zdravljenje na daljavo v okviru SKC. Deloma je tehnika prevzeta iz del Mojstra Tibetanca. Brezplačno za vse. Podobno delo opravlja White Eagle Lodge v VB.

4. Domača cerkev je izraz za opravljanje maše doma. Nekateri jo izvajamo sami, nekateri pa v majhnih skupinah. Za izvajanje maše v javnosti pa duhovnik potrebuje odobritev škofa.